Vlastnosti

 • na bázi kopolymerové disperze
 • vodou dispergovaný, po vytvrdnutí transparentní
 • vytváří povrchový film
 • zpevňuje podklad
 • otevřený difúzi vodních par, odpuzující vodu
 • UV-stabilní, odolný povětrnostním vlivům a alkalickým účinkům
 • zpracovatelný válečkováním, natíráním nebo airless-stříkáním
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2

Aplikace

 • penetrace minerálních podkladů
 • použitelný na alkalické a neutrální podklady
 • použitelný také na staré nátěry
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro princip č. 1; metoda 1.2

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123