Vlastnosti

 • nízkoviskózní, dvousložková epoxidová pryskyřice
 • pigmentovaná – žlutá barva
 • dlouhá doba zpracovatelnosti
 • vysoké pevnosti po vytvrdnutí za studena i s přívodem tepla
 • krátká doba vytvrzování při přívodu tepla
 • dobrá přídržnost na beton, cihly a keramiku
 • použitelný na suché a vlhké minerální nebo kovové podklady
 • složka systému dle schválení DIBt č. Z-42.3-396 (sanační systém rukávcového reliningu „Konudur Homeliner“)

Aplikace

 • pro napuštění a naválcování (zapracování) pryskyřice do polyesterových filcových rukávů při sanaci odpadního potrubí systémem reliningu
 • bezvýkopová sanace poškozených odpadních potrubí a kanálů
 • renovace podzemních odpadních potrubí a kanálů
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123