Vlastnosti

 • nízkoviskózní, dvousložková epoxidová pryskyřice
 • tvrdnoucí za přívodu tepla, termoaktivní
 • pigmentovaná – světle modrá barva
 • dlouhá doba zpracovatelnosti
 • vysoká pevnost
 • krátká doba vytvrzování v závislosti na teplotě při vytvrzování
 • dobrá přídržnost na beton, cihly a keramiku
 • použitelný na suché a vlhké minerální nebo kovové podklady

Aplikace

 • pro napuštění a naválcování (zapracování) pryskyřice do polyesterových filcových rukávů při sanaci odpadního potrubí systémem reliningu
 • bezvýkopová sanace poškozených odpadních potrubí a kanálů
 • renovace podzemních odpadních potrubí a kanálů
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, kontakt s vodou dlouhodobý, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123