Vlastnosti

  • dvousložková epoxidová pryskyřice, tvrdnoucí za přívodu tepla
  • pigmentovaná – světle modrá barva
  • dlouhá doba zpracovatelnosti
  • krátká doba vytvrzování
  • použitelný na suché a vlhké minerální a kovové podklady

 

Aplikace

  • pro napuštění pryskyřice do speciálních rukávů při sanaci potrubí na pitnou vodu systémem reliningu
  • bezvýkopová sanace poškozených potrubí na pitnou vodu
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, periodická inhalace, zpracování

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123