Vlastnosti

  • nízkoviskózní, dvousložková organominerální pryskyřice
  • krátké časy pro odstranění bednění
  • dobrá přídržnost na beton, cihly a keramiku
  • použitelný na suché a vlhké minerální podklady

Aplikace

  • pro napuštění a naválcování (zapracování) pryskyřice do ECR sendvičových skelných tkanin při lokálních opravách potrubí
  • bezvýkopová sanace poškozených odpadních potrubí a kanálů
  • renovace podzemních odpadních potrubí a kanálů
  • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování, dlouhodobý kontakt s vodou

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123