Vlastnosti

  • na bázi cementu, jednosložkový
  • čerpatelný na velkou vzdálenost
  • krátká doba na odbednění
  • dobrá přídržnost na minerálních podkladech
  • tvrdnutí nabíhá rychle i při nízkých teplotách
  • nepropustný pro vodu dle DIN 1045
  • nízké smrštění
  • modifikovaný vlákny

Aplikace

  • sanace přípojek do kanalizačního systému pomocí robotů
  • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123