Vlastnosti

 • stabilní, strojně zpracovatelná dvousložková stěrka na bázi epoxidové pryskyřice
 • vysoká chemická odolnost
 • přídržnost na suchých, matně vlhkých a vlhkých minerálních podkladech
 • dobrá přídržnost na skelném laminátu
 • vytvrdnutí i pod vodou
 • optická kontrola díky odpovídajícímu bednění
 • dobré mechanické vlastnosti po vytvrdnutí
 • všeobecné stavební schválení

Aplikace

 • sanace a napojení domovních přípojek / vstupů z betonu a keramiky do hlavního kanálu pomocí PE-bednění
 • sanace lokálních poruch a trhlin v oblasti odpadních vod
 • utěsnění a uzavření netěsných spojů a hrdel
 • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123