Vlastnosti

  • nízkoviskózní, vysoce reaktivní duromerová pryskyřice na polyuretanové bázi
  • viskózně-elastická konzistence ve zreagovaném stavu
  • splňuje hygienické požadavky na opravné systémy pro injektáže v oblasti pitné a podzemní vody podle směrnice UBA
  • splňuje požadavky směrnice DIBt (německý stavební institut) „Hodnocení a vliv stavebních produktů na zeminu a podzemní vodu“
  • složka systému dle schválení DIBt č. Z-42.3-472 (ProKasro 2K PUR utěsňování)

Aplikace

  • pevnostně těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a hrdel v oblasti kanálů
  • těsnící injektáž průsaků v oblasti napojení rour, hrdel a trhlin v odpadním potrubí
  • sanace hrdel a napojení přípojek pomocí speciálních robotů
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123