Vlastnosti

  • na bázi cementu, jednosložkový
  • možno čerpat na dlouhé vzdálenosti
  • krátké časy pro zabednění
  • dobrá přídržnost na minerálních podkladech
  • rychlý počátek tuhnutí i při nízkých teplotách
  • vodonepropustný dle DIN 1045
  • bez smrštění při tuhnutí

Aplikace

  • sanace napojení kanalizačních přípojek do hlavního kanalizačního řadu pomocí speciálních kanalizačních robotů
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123