Vlastnosti

  • V závislosti na intenzitě infiltrace nebo exfiltrace jsou k dispozici různé způsoby eliminace netěsností 
  • lze rozlišit v případě těsnění injektáží mezi použitím reakčních pryskyřic a cementových suspenzí
  • V případě reakčních pryskyřic je třeba rozlišovat zejména skupiny materiálů polyurethanové pryskyřice a hydrostrukturální pryskyřice
  • Různé injektážní materiály vyžadují přizpůsobené aplikační vybavení, jako jsou čerpadla 1K a 2K, membránová čerpadla a ruční dávkovače 2K.

Aplikace

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123