Vlastnosti

 • dvousložková stěrka na bázi epoxidové pryskyřice
 • pastovitá, tixotropní konzistence
 • vysoká chemická odolnost vůči kyselinám a louhům
 • zpracovatelný ručně a strojně
 • vytvrdnutí i pod vodou
 • dobrá přídržnost na beton, cihly a keramiku
 • použitelný na suché a vlhké minerální nebo kovové podklady

Aplikace

 • lepení kovových dílů (prvků) v kanálech a kanalizačních šachtách
 • utěsnění a uzavření netěsných spojů kanalizačních rour
 • sanace pomocí speciálních robotů
 • scénář expozice dle směrnice REACh: periodická inhalace, zpracování
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123