Vlastnosti

  • stabilní, vysoce reakční stěrková hmota
  • trvale pružný a odolný proti komunálním odpadním vodám dle normy DIN 1986-3
  • vysoká chemická a mechanická odolnost
  • dobrá přídržnost k suchým i vlhkým minerálním podkladům
  • dobrá přídržnost ke kompozitním materiálům GRP

Aplikace

  • zabudování hadicového rukávu v šachtách
  • vytvoření přípojek k šachtám a přístupným kanalizačním konstrukcím
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123