Vlastnosti

  • ochranný systém pro ruční a strojní nanášení
  • vysoká mechanická a chemická odolnost ve vytvrdlém stavu
  • vysoce propustný pro vodní páru
  • odolný vůči zatížení biogenní korozí kyselinou sírovou
  • dobrá přídržnost na minerálních podkladech (např. beton)
  • všeobecné stavební schválení

Aplikace

  • kanalizační šachty zatížené biogenní korozí kyselinou sírovou
  • přečerpávací šachty v oblasti likvidace odpadních vod zatížené biogenní korozí kyselinou sírovou
  • není vhodný pro ochranu venkovních ploch vystavených povětrnostním vlivům
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická, zpracování, kontakt s vodou dlouhodobý

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123