Vlastnosti

 • na bázi cementu, jednosložkový
 • velmi vysoká schopnost tečení
 • vysoké počáteční a koncové pevnosti
 • při vytvrdnutí se nesmršťuje, mírně nabobtnávající
 • odolný vůči rozmrazovacím solím podle metody CDF (brožura BAW), odolný vůči síranům
 • velmi dobrá přídržnost na minerálních podkladech
 • splňuje požadavky dle DIN 19573 (malty pro odvoedňovací systémy) a DAfStb směrnice pro zálivkové malty

Aplikace

 • zálivková malta pro osazování rámů kanalizačních poklopů (cylindrový a kónický tvar)
 • vyplňování spár mezi rámy kanalizačních šachet a hrdlem šachty bez vzniku vzduchových pórů
 • zarovnání drážek vyhloubených vodou nebo jiných konstrukčních složek
 • vyplnění prostoru mezi jednotlivými prstenci šachty
 • scénář expozice dle směrnice REACh: zpracování, kontakt s vodou periodický

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123