Vlastnosti

 • dvousložková, polyuretanová, špachtlovatelná stěrka
 • dlouhodobě flexibilní, překlenující trhliny
 • vodotěsný, odolný osmotickým procesům
 • dobrá chemická odolnost vůči kyselinám a louhům, odolný vůči biogenní korozi kyseliny sírové
 • špachtlovatelný a použitelný pro vertikální a stropní plochy
 • na suché minerální podklady použitelný také bez kontaktního primeru
 • dobrá přídržnost tako na jiné než minerální podklady
 • přídržnost k hadicovým rukávům, PVC a PE-HD

 

Aplikace

 • sanace šachet vystavených dynamickému zatížení
 • krycí vrstva vyrovnávacích prstenců a kónusů v šachtách
 • těsnící hmota pro spáry mezi šachetními skružemi
 • použitelný jako těsnící hmota u přístupných vstupů a prostupů
 • utěsnění trhlin a styčných spár v přístupných odpadních stokách

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123