Vlastnosti

 

 

 • ochranný systém pro ruční a strojní nanášení
 • vysoká chemická odolnost
 • dobrá přídržnost na beton a minerální malty, ocel a ocelové díly
 • elektrostaticky vodivý
 • odolný vůči topným olejům, palivům pro benzínové a naftové motory, bionaftě, leteckému benzínu, olejům do spalovacích motorů a olejům z převodovky
 • zkoušen a schválen dle ČSN EN 1825-1 a ČSN EN 858-1
 • všeobecné stavební schválení pro Německo

 

 

 

Aplikace

 • ochranný systém pro odlučovače tuků
 • ochranný systém pro odlučovače lehkých kapalin
 • ochranný systém podle německého WHG § 62 / 63
 • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická, zpracování, kontakt s vodou dlouhodobý

 •  

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123