Vlastnosti

  • na bázi cementu, jednosložkový, pojivo bez trikalciumaluminátu (bez obsahu C3A)
  • adhezní můstek pro minerální podklady
  • schopný difúze vodních par
  • všeobecné stavební schválení

Aplikace

  • adhezní můstek pro malty ombran na bázi cementu pro sanaci objektů v oblasti odpadních vod
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická, zpracování, kontakt s vodou dlouhodobý

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123