Vlastnosti

  • na bázi cementu, jednosložkový
  • nabobtnává při zatížení vodou (samotěsnící efekt)
  • neobsahuje žádné látky podporující korozi
  • extrémně dobrá přídržnost na minerálních podkladech

Aplikace

  • rychlé a dlouhodobé utěsnění a uzavření plošných netěsností a průsaků vody
  • použitelný na beton a cihelné zdivo
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická, zpracování, kontakt s vodou dlouhodobý

 

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123