Vlastnosti

 • na bázi cementu, obohacený polymery, jednosložkový, pojivo bez trikalciumaluminátu (bez obsahu C3A)
 • vodonepropustný, odolný mrazu a rozmrazovacím solím
 • mechanicky vysoce zatížitelný, vysoce odolný abrazi
 • odolný proti velmi silnému zatížení sírany
 • velmi rychlá zatížitelnost vodou
 • vhodný jako povrchová úprava v komunálních kanalizačních systémech, odolný až do pH ≥ 3,5: odolný rázu při zatížení XA3 podle EN 206
 • třída R3 podle ČSN EN 1504-3 (opravy se statickou funkcí)

Aplikace

 • reprofilace výmolů a poškozených míst v šachtách, stokách a nádržích
 • povrchová úprava menších ploch v šachtách, stokách a nádržích
 • reprofilace a povrchová úprava odtoků v šachtách a kanalizačních systémech
 • úprava koutů, přechodů mezi plochami (fabióny)
 • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická, zpracování, kontakt s vodou dlouhodobý

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123