Vlastnosti

 • na bázi cementu, modifikovaný polymery, jednosložkový
 • nanášení strojním nástřikem nebo odstředivým nástřikem (částečně i ručně s použitím adhezního můstku ombran HB)
 • nepropustný pro vodu
 • odolává vysokému mechanickému zatížení, vysoce odolný abrazi (zkouška Darmstädter Kipprine)
 • odolný silnému působení síranů
 • po krátké době odolný vodě
 • odolný vůči mrazu a rozmrazovacím solím, velkým teplotním změnám
 • vhodný jako povrchová úprava v komunálních kanalizačních systémech, odolný až do pH ≥ 3,5
 • třída zatížení XWW4 podle DIN 19573 (WW-malta pro povrchovou úpravu); odolný rázu při zatížení XA3 podle EN 206
 • třída R4 podle ČSN EN 1504-3
 • třída B2 podle DIN 19573 (WW-malta pro povrchovou úpravu)


 

 

Aplikace

 • povrchová úprava betonových a zděných kanalizačních šachet, kanálů a nádrží
 • reprofilace otluků a poškození kanalizačních šachet, kanálů a nádrží
 • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická, zpracování, kontakt s vodou dlouhodobý

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123