Vlastnosti

 • jednosložkový, obohacený polymery, na bázi cementu, pojivo bez trikalciumaluminátu (bez obsahu C3A)
 • zpracovatelný strojním nástřikem nebo odstředivým nástřikem (lokálně ruční nanášení)
 • vodonepropustný, odolný mrazu a rozmrazovacím solím
 • mechanicky vysoce zatížitelný
 • odolný proti velmi silnému zatížení sírany a chloridy
 • rychlá zatížitelnost vodou
 • vhodný jako povrchová úprava v komunálních kanalizačních systémech, odolný až do pH ≥ 3,5
 • WW-malta pro povrchovou úpravu (B1-XWW3) podle DIN 19573
 • třída R3 podle ČSN EN 1504-3 (opravy se statickou funkcí)
 • všeobecné stavební schválení

Aplikace

 • ochrana betonových a cihelných šachet, stok a nádrží
 • reprofilace výmolů a poškozených míst v šachtách, stokách a nádržích
 • aplikace strojním nástřikem (mokrý torkret) a odstředivým nástřikem
 • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická, zpracování, kontakt s vodou dlouhodobý
 • vystavení rázu při zatížení XA3, XS3 a XD3
 • vystavení rázu při zatížení XA3, XS3 a XD3

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123