Vlastnosti

 • na bázi cementu, obohacený polymery, jednosložkový, pojivo bez trikalciumaluminátu (bez obsahu C3A)
 • vodonepropustný, odolný mrazu, rozmrazovacím solím a velkým změnám teplot
 • mechanicky vysoce zatížitelný
 • odolný proti velmi silnému zatížení sulfáty
 • rychlá zatížitelnost vodou
 • vhodný jako povrchová úprava v komunálních kanalizačních systémech, odolný až do pH ≥ 3,5: odolný rázu při zatížení XA3 podle EN 206
 • WW-malta pro povrchovou úpravu (B1-XWW3) podle DIN 19573
 • třída R3 podle ČSN EN 1504-3 (opravy se statickou funkcí)
 • všeobecné stavební schválení

Aplikace

 

 • ochrana betonových a cihelných šachet, stok a nádrží
 • reprofilace výmolů a poškozených míst v šachtách, stokách a nádržích
 • plošné vyrovnávání ploch u cihelných šachet
 • úprava koutů, přechodů mezi plochami (fabióny)
 • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická, zpracování, kontakt s vodou dlouhodobý

 

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123