Vlastnosti

 • na bázi cementu, jednosložkový
 • rychlý nárůst vysokých pevností
 • neobsahuje žádné korozívní složky
 • objemově stálý dle DIN 1164
 • schopný difúze vodních par
 • mechanicky vysoce zatížitelný
 • rychlá zatížitelnost vodou

Aplikace

 • lokální opravy a reprofilace poškozených stavebních dílů z betonu nebo cihelného zdiva
 • uzavření styčných spár mezi skružemi v šachtách
 • oprava vadných míst a poruch u betonových dílů a betonových rour
 • úprava koutů, přechodů mezi plochami (fabióny)
 • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická; zpracování; kontakt s vodou dlouhodobý

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123