Vlastnosti

  • na bázi cementu, jednosložkový
  • při kontaktu s vodou během vytvrdnutí nabobtnává (těsnící efekt)
  • neobsahuje žádné látky způsobující korozi
  • objemová stálost dle DIN 1164

Aplikace

  • rychlé a dlouhodobé utěsnění a uzavření netěsností a průsaků vody v betonu, cihelném zdivu a zdivu z přírodního kamene
  • utěsnění prostupů rour a napojení rour do šachet
  • dodatečné utěsnění poruch u hrdel odpadních rour a spár mezi kanalizačními skružemi
  • utěsnění vnitřních rohů a přechodů mezi stavebními prvky
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická, zpracování, kontakt s vodou dlouhodobý

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123