Vlastnosti

  • jednosložkový, pouze se zamíchá s vodou
  • snadné nanášení díky mazlavé konzistenci
  • krátká technologická pauza před aplikací dalších výrobků
  • certifikován jako vhodný pro aktivní ochranu proti korozi podle DIN 50017, DIN 50018 a DIN 50021
  • schválen dle ZTV-ING část 3 „Betonové konstrukce“ pro použití jako PCC I a PCC II a směrnice DAfStb pro třídu zatížení M2 a M3

Aplikace

  • aktivní protikorozní ochrana ocelové výztuže v rámci oprav betonových konstrukcí
  • adhezní můstek pro náhradu betonu u nových i stávajících staveb
  • vhodný pro vnitřní i vnější použití
  • certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504 - 7 pro princip 11, metoda 11.1

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123