Vlastnosti

 • polymerem modifikovaná minerální stěrka
 • jednosložkový
 • vysoká retence vody
 • vhodný do vlhkých místností
 • ruční aplikace
 • brousitelný
 • odolný vůči mrazu a rozmrazování a změnám teploty
 • pro vytvoření povrchů kvality Q1 - Q4
 • může být použit vyrovnání nerovností, vystěrkování podkladu, vyplnění pórů a smršťovacích trhlin
 • přetíratelný nátěry MC-Color LE, MC-Color Flair pure, MC-Color Flex pure a MC-Color T 21
 • registrace dle DGNB (registrační kód: I39MD0)
 • třída R1 podle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • jemná stěrka pro plochy stěn a stropů
 • vyrovnání drsnosti podkladu
 • uzavírání pórů a dutin
 • aplikace přes staré obklady v kombinaci s MC-Estribond uni
 • hybridní stěrka pro betonové díly nových a stávajících budov, povrch nesmí být pochozí ani pojížděný, lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace
 • vyplnění a vyhlazení spár u sádrokartonových a sádrovláknitých desek
 • lze použít na klasický beton, lehký beton a vápenopískové cihly a také na všechny minerální cementové podklady
 • certifikován podle ČSN EN 1504-3 pro zásady 3 a metody 3.1 a 3.3

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123