Vlastnosti

 • jednosložkový; obohacený polymery
 • zpracovatelný ručně a strojně
 • vysoká schopnost zadržení vody
 • odolný účinkům posypových solí a střídání teplot
 • lze použít pro plošné stěrkování, jakož i stěrku nebo pro uzavírání pórů a lunkrů
 • po cca 3 hodinách lze přetřít ochrannými nátěry MC-Color Flair pure a pro a MC-Color Flex pure, pro a vision
 • zkoušen a schválen dle ZTV-ING TL/TP BE PCC a Din V 18026, ve skladbě OS 4 a OS 5a
 • třída R2 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • PCC-jemná správková malta pro nepochozí a nepojížděné betonové stavební díly u novostaveb a stávajících staveb ve vnitřním i venkovním prostředí
 • uzavírání pórů, dutin, vyrovnávání nerovností a drsností
 • certifikován dle ČSN EN 1504-3 pro princip č. 3; metoda 3.1 a 3.3

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123