Vlastnosti

 • jednosložkový; obohacený polymery
 • zpracovatelný ručně a strojně
 • vysoká schopnost zadržení vody
 • odolný účinkům posypových solí a střídání teplot
 • pojivo bez trikalciumaluminátu, nízký účinný obsah alkálií
 • lze použít také pro stěrkování nerovností a drsností povrchu
 • po 3 hodinách lze přetřít ochrannými nátěry MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro, MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro a MC-Color Flex vision
 • třída R2 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • PCC-jemná správková malta pro nepochozí a nepojížděné betonové stavební díly u novostaveb a stávajících staveb ve vnitřním i venkovním prostředí
 • egalizace a vyrovnávání větších nerovností
 • princip č. 3; metoda 3.1 a 3.3

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123