Vlastnosti

 • jednosložkový; obohacený polymery
 • zpracovatelný ručně a strojně
 • vysoká schopnost zadržení vody
 • odolný účinkům posypových solí a střídání teplot
 • lze použít také pro stěrkování nerovností a drsností povrchu
 • po cca 3 hodinách lze přetřít ochrannými nátěry MC-Color Flair pure a pro a MC-Color Flex pure, pro a vision
 • zkoušen a schválen dle ZTV-ING, TL/TP BE PCC a DIN V 18026 ve skladbě OS 4 a OS 5a
 • třída R2 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • PCC-jemná správková malta pro nepochozí a nepojížděné betonové stavební díly ve vnitřním i venkovním prostředí
 • egalizace a vyrovnávání větších nerovností
 • certifikováno dle ČSN EN 1504-3 pro princip č. 3; metoda 3.1 a 3.3

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123