Vlastnosti

 • jednosložkový; obohacený polymery
 • zpracovatelný ručně a strojně
 • možnost nanášení bez adhezního můstku
 • nízká měrná hmotnost čerstvé malty, nízká spotřeba
 • odolný účinkům mrazu a střídání teplot, odolný účinkům posypových solí
 • vysoká odolnost účinkům karbonatace
 • excelentní lepivost čerstvé malty
 • stabilní při nanášení na svislých a stropních plochách
 • pro tloušťky vrstev od 2 do 30 mm
 • excelentní parametry při aplikaci
 • nehořlavý dle ČSN EN 13501-1 – stavební hmota třídy A1
 • malta třídy R2 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • správková malta pro reprofilace poškozených míst, pro nanášení vyrovnávacích vrstev a egalizace podkladu ve vrstvách od 2 mm
 • vhodný pro lokální a celoplošné opravy normálního, lehčeného a směsného betonu (beton s cihlami) v průmyslu, v pozemním stavitelství a v občanské výstavbě
 • certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504 část 3 pro principy 3, metody 3.1, 3.3, 7.1 a 7.2

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123