Vlastnosti

 • umělá stěrka s obsahem cementu
 • jednosložkový
 • extrémně vysoká schopnost zadržení vody
 • není nutné ošetřování po aplikaci
 • zpracovatelný ručně a strojně
 • lze brousit
 • odolný proti mrazu a střídání teplot
 • zpracovatelný při teplotách vzduchu a podkladu do + 50 °C
 • zpracovatelný jako egalizační stěrka, pro vyrovnání nerovností a uzavření pórů
 • malta třídy R1 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • hybridní stěrka pro nepochozí a nepojížděné betonové stavební díly ve vnitřním i venkovním prostředí
 • uzavření pórů, dutin a vyrovnání drsnosti podkladu
 • tenkovrstvé stěrkování do max. 1 mm
 • použitelný na normální beton, lehčený beton a vápenopískové zdivo, jakož i na veškeré minerální cementem pojené podklady
 • certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504-3 pro princip č. 3; metoda 3.1 a 3.3

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123