Vlastnosti

  • ECC (epoxid-cementová) jemná správková malta pro cementové podklady
  • snadná zpracovatelnost
  • potřebuje pouze lehké ošetřování
  • povrch je možno rychle dále upravovat reaktivními pryskyřicemi
  • záměsová tekutina MC-Additiv EC

Aplikace

  • vystěrkování a uzavření pórů, lunkrů a dutin v podkladu
  • plošné stěrkování do tloušťky vrstvy 6 mm
  • ECC-jemná správková malta pro nepochozí a nepojížděné betonové stavební díly ve vnitřním i venkovním prostředí. Zvláště vhodné pro stěrkování pod ochranné vrstvy na bázi reaktivních pryskyřic
  • certifikován dle ČSN EN 1504-3 pro princip č. 3; metoda 3.1 a 3.3

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123