Vlastnosti

  • obohacený polymery a dvousložkový
  • zpracovatelný ručně a strojně
  • měkká konzistence s dobrou tažností pro docílení uzavřených betonových ploch
  • dobrá tolerance vůči proměnné tloušťce vrstvy, proto použitelný u hran, odskoků, dutin a lunkrů
  • třída R2 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 

  • PCC-jemná správková malta pro nepochozí a nepojížděné betonové stavební díly u novostaveb a stávajících staveb budovaných pomocí posuvného bednění, např. u betonových komínů, chladících věží, bunkrů, schodišť, telekomunikačních věží a také sil)
  • uzavírání pórů, dutin, vyrovnávání nerovností a drsností betonového podkladu
  • certifikován dle ČSN EN 1504-3 pro princip č. 3; metoda 3.1 a 3.3

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123