Vlastnosti

  • jednosložkový, minimální smrštění při vytvrdnutí
  • zpracovatelný ručně a strojně (pumpy na čerpání potěrů)
  • snadná zpracovatelnost, zpracování ve formě zavlhlé maltové směsi
  • odolný rozmrazovacím cyklům a střídání teplot
  • certifikovaná jako cementový potěr CT/C50 dle ČSN EN 13813

Aplikace

  • opravy a provádění potěrů spojených s podkladem, např. balkóny
  • opravy a provádění potěrů na separační vrstvu, minimální tloušťka vrstvy 40 mm
  • provádění vyrovnávacích vrstev na minerálních plochách ve vnitřním a vnějším prostředí
  • provádění fabiónů
  • použití pouze na horizontálních plochách

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123