Vlastnosti

 • jednosložkový, na bázi cementu, modifikovaný polymery
 • zpracovatelný ručně nebo strojním čerpáním
 • odolný v prostředí s pH-faktorem od 3,5 do 14
 • odolný teplotám, mrazu a rozmrazovacím solím
 • dlouhodobě odolný vůči vodě, těsný vůči chloridům
 • otevřený difúzi vodních par, vodotěsný
 • odolný obrusu, zkoušen metodou Böhme
 • certifikovaný podle EN 13813

Aplikace

 • povrchová ochrana horizontálních a mírně skloněných ploch (pojezdové plochy sběračů kalu)
 • možno použít i pro lokální vysprávky poškozených míst
 • použitelný pro expoziční třídy XD 1-3, XS 1-3, XA 1-3, XF 1-4, XM 1 a XWW 1-3
 • dle ČSN EN 13813 zatříděn jako cementový potěr do třídy CT/C60

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123