Vlastnosti

 • jednosložkový, modifikovaný polymery, vyztužený vlákny
 • zpracovatelný ručně a strojně stříkáním
 • stabilní v rozmezí pH 4,5-14
 • těsný pro chloridy, odolný síranům
 • otevřený difúzi vodních par
 • nepropustný pro vodu a odolný dlouhodobému působení vody
 • třída R4 dle ČSN EN 1504-3

 

Aplikace

 • povrchová ochrana betonu, železobetonu a předpjatých železobetonových dílců v kanalizačních systémech
 • vhodný zejména pro přeplňovací nádrže na dešťovou vodu a sekundární usazovací nádrže
 • při použití pro primární sekundární usazovací nádrže, odkalovací nádrže, pískové a mechanické filtry, odkalovací jímky a zařízení pro zpracování kalů si vyžádejte naši konzultaci
 • použitelný pro uzavírání prasklin a jako základní vrstva v kombinaci s MC-RIM PROTECT / MC-RIM PROTECT-MR
 • vhodný pro třídy expozice XD 1-3, XS 1-3, XF 1+3, XA 1-2 a XWW 1-2
 • certifikovaný podle ČSN EN 1504-3 pro principy 3 a 7, metody 3.1, 3.3 a 7.1

 

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123