Vlastnosti

 • aplikace metodou suchého torkretování
 • obohacený polymery
 • vysoce odolný vůči síranům, nízký účinný obsah alkálií
 • po 1 hodině odolný vůči vodě
 • odolný vůči zvýšeným teplotám, mrazům a rozmrazovacím solím
 • nízké smrštění, nízký modul pružnosti, těsný vůči chloridům
 • třída R4 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • zvláště vhodný na slapová vodní díla
 • opravy vyztužených i nevyztužených vodních děl, např.: přístavní zařízení, koryta vodních toků, doky, propusti a další
 • náhrada betonu pro stavby v oblasti odpadní vody, otevřenou kanalizaci a nouzové nádrže
 • dle ZTV-W LB 219 vhodný pro expoziční třídy XC 1-4, XD 1-3, XF 1-4, XS 1-3, XW 1-2, XA 1-2 a XM 1
 • certifikováno a klasifikováno dle ČSN EN 1504 – 3 pro princip č. 3 a 7; metoda 3.3, 7.1 a 7.2

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123