Vlastnosti

 • jednosložkový; obohacený polymery
 • odolný posypovým solím a těsný vůči chloridům
 • nehořlavý dle ČSN EN 13501-1 – stavební výrobek třídy A2fl-s1
 • staticky přípustný
 • zpracovatelný ručně pomocí výškových latí
 • malta třídy R4 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • náhrada betonu dle ZTV-ING, část 3 Masivní konstrukce pro oblast použití PCC I – dynamicky namáhané plochy – použití lokálně i celoplošně
 • náhrada betonu třídy M3 dle sanační směrnice DafStb pro statické zajištění betonových nosných konstrukcí
 • opravná malta a malta pro uložení anody dle ČSN EN 12696 pro sanační princip „Katodická ochrana oceli v betonu“
 • certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504-3 pro principy č. 3, 4 a 7; metoda 3.1, 4.4, 7.1 a 7.2
 • použitelný dle ČSN EN 206 pro expoziční třídy XC 1-4, XF 1-4, XD 1-3 a XS 1-3

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123