Vlastnosti

 • jednosložkový; obohacený polymery
 • zpracovatelný ručně a strojně
 • nízká měrná hmotnost čerstvé malty, nízká spotřeba
 • odolný účinkům mrazu a střídání teplot, odolný účinkům posypových solí
 • excelentní lepivost čerstvé malty
 • stabilní při nanášení na svislých a stropních plochách
 • nehořlavý dle ČSN EN 13501-1 – stavební materiál třídy A1
 • malta třídy R3 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • náhrada betonu pro sanace v oblasti inženýrského a pozemního stavitelství, občanské výstavby a průmyslových staveb
 • lokální a celoplošná reprofilace
 • použitelný pro expoziční třídy XC 1-4 a XF 1-4
 • certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504 - 3 pro principy 3 a 7, metody 3.1, 3.3, 7.1 a 7.2

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123