Vlastnosti

 • jednosložkový
 • zpracovatelný ručně a strojně
 • staticky započitatelný
 • vysoká odolnost účinkům karbonatace
 • odolný posypovým solím a těsný vůči chloridům
 • nehořlavý dle ČSN EN 13501-1 – stavební materiál třídy A1
 • odolný požáru dle teplotních křivek směrnice ZTV-ING, část 5, odstavec 1+2, směrnice EBA a dle TNO-Report 1998-CVB-R 1161 úřadu Rijkswaterstaat (křivka RWS)
 • odolný požáru dle standardní teplotní křivky (ETK) normy ISO 834, třída požární odolnosti F90/F120
 • malta třídy R4 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • náhrada betonu dle ZTV-ING, kapitola 3 Masivní konstrukce pro oblast použití SPCC a PCC II – dynamicky a staticky namáhané plochy
 • SPCC/PCC-náhrada betonu dle ZTV-W LB 219 pro opravy vodohospodářských staveb, použitelný pro expoziční třídy XC 1-4; XF 1-4; XW 1-2; XD 1-3, XS 1-3, XM 1 a XA 1-2
 • SPCC/PCC-náhrada betonu třídy M2 a M3 dle sanační směrnice DafStb pro statické zajištění betonových nosných konstrukcí
 • opravná malta a malta pro uložení anody dle ČSN EN 12696 pro sanační princip „Katodická ochrana oceli v betonu“ (i u horizontálních ploch)
 • certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504 část 3 pro principy 3,4 a 7 , metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123