Vlastnosti

 • jednosložkový; obohacený polymery
 • zpracovatelný bez adhezního můstku
 • nízká měrná hmotnost čerstvé malty, nízká spotřeba
 • excelentní lepivost čerstvé malty na minerálních podkladech
 • zpracovatelný ručně a strojně
 • vysoká schopnost zadržení vody
 • malta třídy R1 dle ČSN EN 1504-3
 • odolný požáru dle ČSN DIN 4102-2, třída požární odolnosti F 120
 • nehořlavý dle ČSN EN 13501-1, stavební hmota třídy A1

Aplikace

 • náhrada betonu při sanaci normálního, lehčeného a směsného betonu (beton s příměsí cihel)
 • opravy ve vnitřním a venkovním prostředí
 • lokální a celoplošná reprofilace při sanaci betonu u fasád, balkónů, lodžií, půd atd.
 • použitelný na vápenopískové zdivo
 • lokální reprofilace pórobetonu (plynobetonu)
 • certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504-3 pro princip č. 3; metoda 3.1 a 3.3

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123