Vlastnosti

 • obohacený polymery a dvousložkový

 • zpracovatelný ručně a strojně mokrým torkretem

 • měkká a snadno roztíratelná konzistence

 • může být použitý pro vyplnění pórů, vystěrkování podkladu nebo jako vyrovnávka

 • vysoká odolnost karbonataci

 • odolný zvýšeným teplotám, mrazu a rozmrazovacím solím

 • třída R3 dle ČSN EN 1504-3

 • nehořlavý, třída reakce na oheň A2-s1,s0 podle EN 13501-1

Aplikace

 • PCC-jemná malta pro nepochozí a nepojížděné betonové stavební díly u novostaveb a stávajících staveb
 • zejména v konstrukcích tunelů; zkoušen a certifikován s výrobky MC-Color Flair vision T a MC-DUR 2496 CTP jako vnitřní ochranný systém v tunelech
 • certifikován dle ČSN EN 1504-3 pro princip č. 3; metoda 3.1 a 3.3
 • splňuje požadavky směrnice Astra „Ochranné systémy pro tunely a barevný návrh“
 • splňuje požadavky směrnice ÖBV „Ochranné systémy pro tunely“

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123