Vlastnosti

  • dvousložkový, pigmentovaný krycí nátěr na polyuretanové bázi
  • barevně stabilní při působení UV-záření, difúzně otevřený
  • podlahový povlak dle požadavků ESD, elektrostaticky vodivý
  • krycí nátěr s dobrou trvanlivostí při malém až středním mechanickém zatížení

Aplikace

  • krycí nátěr průmyslových podlah v elektronickém průmyslu a pro sterilní místnosti
  • ESD-provozy (EPA), v kombinaci s ESD-obuví vhodné pro uzemnění lidí prostřednictvím podlahy
  • hospodárný obnovovací vodivý nátěr starých vodivých podlah
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace neustálá, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123