Vlastnosti

 • dvousložkový, rychletvrdnoucí, UV-stabilní krycí nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel s elektrostaticky disipativními vlastnostmi (zpráva 10-449-2019)
 • dobrá odolnost vůči ředěným kyselinám, louhům a solným roztokům
 • aplikace natíráním, válečkováním nebo strojním nástřikem
 • prodloužená doba zpracovatelnosti se zrychleným vytvrdnutím
 • vytvrdnutí nezávislé na vlhkosti a teplotě
 • krátké technologické přestávky
 • zvýšená odolnost vůči oděru a odolnost vůči poškrábání, difúzně otevřený

Aplikace

 • elektrostaticky disipativní nátěr na povrch minerálních podkladů
 • elektrostaticky chráněné zóny (E.P.A.), vhodný jako uzemňovací systém s ESD-patkami
 • možnost aplikace i při klimaticky nepříznivých podmínkách
 • scénář expozice dle směrnice REACh: zpracování, inhalace neustálá, kontakt s vodou periodický

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123