Vlastnosti

  • dvousložkový, lesklý, transparentní krycí nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel na bázi technologie KineticBoost®
  • UV-stabilní a rychletvrdnoucí
  • prodloužená doba zpracovatelnosti se zrychleným vytvrdnutím
  • vytvrdnutí nezávislé na vlhkosti a teplotě
  • krátké technologické přestávky

Aplikace

  • pečetící krycí nátěr ploch zasypaných dekorativními chipsy MC-Dekorchips a MC-Dekorsand
  • možnost aplikace i při klimaticky nepříznivých podmínkách
  • scénář expozice dle směrnice REACh: zpracování, inhalace dlouhodobá, kontakt s vodou periodický

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123