Vlastnosti

  • dvousložkový, rozpouštědlový, pigmentovaný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice pro použití v průmyslu
  • aplikovatelný natíráním, válečkováním a airless-stříkáním

Aplikace

  • krycí nátěr betonových a ocelových ploch se zvýšeným chemickým namáháním
  • zvýšení odolnosti betonových stavebních dílců vůči rozmrazovacím cyklům
  • určeno pro použití v průmyslu nebo podobných oblastech
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123