Vlastnosti

  • jednosložkový, samonivelační polymer-cementový podlahový potěr (PCC)
  • tloušťky vrstev 3 – 20 mm
  • čerpatelný, možnost aplikace dalších vrstev

Aplikace

  • výroba rovných podlah na drsných minerálních podkladech
  • otevřený difúzi vodních par

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123