Vlastnosti

  • jednosložkový, tekutý, polymery obohacený cementový potěr
  • minimální tloušťka vrstvy 10 mm
  • čerpatelný, možnost aplikace dalších vrstev po 24 hodinách
  • vytvrdnutí téměř bez smrštění a vnitřního pnutí

Aplikace

  • výroba rovných podlah na minerálních podkladech
  • potěr spojený s podkladem pro opravy podlah ve výrobních halách, skladech, logistických areálech, opravy vozovek apod.

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123