Vlastnosti

  • speciální rychlovazný cement, s nízkým obsahem chromátů, bez chloridů
  • pro míchání s pískem na potěry zrnitosti 0 – 8 mm
  • pochozí po cca 4 hodinách po pokládce
  • možno aplikovat další podlahové souvrství na bázi pryskyřic po 48 hodinách

Aplikace

  • náhrada betonu s možností rychlé aplikace dalších vrstev, potěr spojený s podkladem pro vyrovnávání
  • potěr spojený s podkladem dle ČSN EN 13813 ve třídě CT-C50-F7-A9
  • odolnost proti rázu IR2 podle EN ISO 6272-1
  • odolnost mrazu a rozmrazovacím solím podle CEN/TS 12390-9
  • potěr na oddělovací vrstvu

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123