Vlastnosti

  • vodou dispergovaná, dvousložková epoxidová pryskyřice pro použití v průmyslu
  • přilnavý na suché i na mírně vlhké minerální podklady (bez znaků viditelné povrchové vlhkosti)
  • odolný proti působení vody, zředěným kyselinám a louhům, jakož i celé řadě organických chemikálií ( viz tabulka chemických odolností)
  • k dodání ve variantě transparentní impregnace a barevně pigmentovaného krycího nátěru
  • těžce hořlavý (třída B 1 dle DIN 4102)

Aplikace

  • impregnace minerálních povrchů proti prašnosti (MC-DUR 111 D transparent)
  • krycí nátěr minerálních podkladů při zvýšeném mechanickém a chemickém zatížení s požadavky na odpovídající optické ztvárnění
  • krycí nátěr s odolností proti olejům a benzínu např. parkovací plochy, garáže, sklady, mycí linky apod.
  • určeno pro použití v průmyslu a podobných oblastech
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace neustálá, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123